viêm amidan

Ban bị viêm họng – Đã có cây rẻ quạt!

Viêm họng: Đã có cây rẻ quạt! Cây rẻ quạt là một vị thuốc trong Đông y Rẻ quạt là một loài cây mang đặc tính dược lý cao nên thành phần hóa học của rẻ quạt luôn được các nhà khoa học quan tâm. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy trong thân cây rẻ quạt có các lớp chất