suy giảm chức năng buồng trứng

Ham make-up dễ gây “tắt” kinh sớm !

Ham make-up: Sớm “tắt” kinh! Lạm dụng mỹ phẩm trang điểm có thể khiến phụ nữ mãn kinh sớm hơn đến bốn năm Giáo sư Amber Cooper và cộng sự đã tìm thấy 15 loại hóa chất có thể tác động đến tuổi mãn kinh của phụ nữ, trong đó có phthalates – một hợp chất được sử dụng để