phạm tội

Bệnh tâm thần thường không khiến con người phạm tội

Bệnh tâm thần thường không liên quan đến tội phạm - Ảnh 1 Họ đưa ra kết luận trên đây sau khi phân tích 429 vụ phạm tội, trong đó có 143 vụ do những người bị rối loạn tâm thần như: trầm cảm, tinh thần phân lập và rối loạn lưỡng cực gây ra. Theo các nhà khoa học, chỉ có 7,5% số vụ phạm tội là