mù bẩm sinh

Dị tật mù bẩm sinh cũng có thể thấy được ánh sáng

Mù bẩm sinh cũng có thể thấy được ánh sáng Những người mù bẩm sinh sẽ không có khái niệm về ánh sáng Nghiên cứu phát hiện chuột và chó bị mù bẩm sinh với tình trạng tương tự như viêm sắc tố võng mạc có thể phục hồi một phần thị lực nhờ vào một liệu pháp đặc biệt dựa trên gene di truyền