mất trí nhớ

Thuốc ngủ sẽ dễ làm tăng nguy cơ mất trí nhớ

Thuốc ngủ làm tăng nguy cơ mất trí nhớ Dùng thuốc ngủ liều cao trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mất trí nhớ Cụ thể, các thuốc có thể gây mất trí nhớ  thuộc nhóm kháng cholinergic, bao gồm: Benadryl và Periton (thuốc kháng histamine), thuốc ngủ Nytol và một số thuốc chống trầm cảm cũ. Các loại thuốc này ảnh hưởng