đồ uống ngọt

Trẻ em dễ dậy thì sớm vì uống nhiều nước ngọt

Dậy thì sớm vì uống nhiều nước ngọt Lạm dụng đồ uống có đường (nước ngọt) có thể khiến bé gái dậy thì sớm Các nhà nghiên cứu đã khảo sát thói quen ăn uống của 5.583 trẻ em gái chưa hành kinh tuổi từ 9 – 14. Sau khi loại bỏ các yếu tố tác động đến tuổi hành kinh lần đầu