dị ứng thực phẩm

Dị ứng thực phẩm cần phải được quan tâm

Dị ứng thực phẩm: Không phải chuyện nhỏ! Dị ứng với thực phẩm dễ xảy ra ở những người có cơ địa dị ứng, đặc biệt là trẻ nhỏ Dị ứng thực phẩm Dị ứng thực phẩm là dị ứng một loại protein trong thực phẩm đó. Khi protein vào hệ tiêu hóa, chúng sẽ được vận chuyển lên máu, kết hợp với