biến thể

Khuẩn ho gà đang biến thể nguy hiểm đến tính mạng

Khuẩn ho gà đang biến thể nguy hiểm Vi khuẩn ho gà đang thay đổi các protein trên bề mặt nhằm vượt qua hàng rào miễn dịch của cơ thể Bằng việc phân tích các chủng ho gà từ năm 2012 đến nay, các nhà khoa học phát hiện cấu trúc của khuẩn ho gà đã thay đổi khá nhiều, có thể vượt