Bệnh tâm thần thường không khiến con người phạm tội

Họ đưa ra kết luận trên đây sau khi phân tích 429 vụ , trong đó có 143 vụ do những người bị rối loạn như: trầm cảm, tinh thần và rối loạn gây ra.

Theo các , chỉ có 7,5% số vụ phạm tội là liên quan trực tiếp với các chứng , trong khi những vụ còn lại đều là do mâu thuẫn trong sinh hoạt và các động cơ khác.

Các nhà khẳng định, quan niệm từ trước đến nay rằng, có mối liên hệ trực tiếp giữa các và các bệnh tâm thần là không có cơ sở.

Theo Vũ (motthegioi

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>